Afsnit 8 - Nøgletal og befolkningsprognose

Jf. budgetproceduren drøfter udvalgene med udgangspunkt i ECO-nøgletal muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på vurdering af serviceniveau og mulig finansiering af temaer.

ECO-nøgletallene viser med udgangspunkt i vedtaget budget 2021 et tværgående overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på 19 udgiftsområder, som er efterfulgt af mere detaljerede opgørelser.

Befolkningsprognosen er opdelt ud fra forskellige geografiske- og aldersmæssige- inddelinger. Bilag 1 indeholder fordeling af befolkning på aldersgrupper, alder og skoledistrikter.