Billede af medlemmerne i Rådet for Socialt Udsatte

Nyt udsatteråd i Svendborg Kommune

Der er nu udpeget nye medlemmer til Svendborg Kommunes Råd for socialt udsatte borgere. Rådet er udpeget af Senior, Social og Sundhedsudvalget for en fireårs periode og består af:

  • Maria Nagel, repræsentant for brugerne på værestedet Stenbruddet
  • Line Andreasen, tovholder i De Anbragtes Vilkår (Fyn)
  • Kaj Skjølstrup, daglig leder i Kirkens Korshærs Varmestue Svendborg
  • Gitte Kromann Jacobsen, leder af Forsorgscenter Sydfyn
  • Jesper Larsen, tidligere medlem af Byrådet i Svendborg (V)
  • Carsten Lindholm, leder af Alkorådet (næstformand)
  • Finn Boye, tidligere socialchef i Svendborg (formand)

”Rådet er bredt sammensat med nye og tidligere medlemmer og har samlet set en solid socialfaglig viden og erfaring fra brugerperspektivet såvel som kommunale og private aktører på socialområdet.

Rådet har overordnet fire hovedopgaver; at sikre fokus på udmøntningen af kommunens politik for udsatte borgere, synliggøre det fælles ansvar for udsatte, rådgive i kommunale spørgsmål og sidst og ikke mindst, at repræsentere de udsatte gruppers interesse og fungere som deres talerør.

Det er vigtige opgaver, som vi har meget mod på, og som vi ser frem til at samarbejde med Svendborg Kommune om.

Kommunens politik for udsatte bærer overskriften: Plads til alle.

Det er vores håb, at vi som råd kan bidrage til at denne ambition udleves i praksis så Svendborg Kommune kendetegnes som en rummelig kommune og et lokalsamfund, der søger helhedsorienterede og socialt ansvarlige løsninger for de alle mest udsatte borgere…. så der netop er plads til at alle!”

Finn Boye, på vegne af Rådet for Socialt Udsatte borgere i Svendborg.

 

  • Billedtekst: Svendborg Kommunes Råd for socialt udsatte borgere. Fra venstre: Gitte Kromann Jacobsen, Carsten Lindholm, Maria Nagel, Finn Boye, Line Andreasen, Jesper Larsen og Kaj Skjølstrup
  • Svendborg Kommune har siden 2009 haft et Råd for Socialt Udsatte borgere. Politikken for området kan findes på dette link: Politik for Socialt udsatte
  • Yderligere oplysninger omkring ovenstående fås hos: Finn Boye, tlf. 5143 6650