Tilbud til socialt udsatte og hjemløse

Hjemløs

Forsorgscenter Sydfyn er et tilbud til personer, der ikke har egen bolig eller som ikke kan opholde sig dér på grund af særlige sociale vanskeligheder.

Under opholdet på Forsorgscentret bliver der arbejdet målrettet med, at borgeren fremadrettet kan håndtere en relevant bolig og mestre at gøre boligen til et hjem, som giver mening for borgeren.

Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsats, og derfor påbegyndes en udredning og planlægning i samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere.

 

Tilbud til socialt udsatte

Stenbruddet - et kommunalt værested med uddannet personale for socialt udsatte og aktive misbrugere over 18 år. Brugere af stedet kommer her frivilligt og anonymt.

Her kan du altid få en snak, kaffe/te og benytte stedets faciliteter, få vasket tøj, et brusebad, deltage i brugermøde, ture ud af huset m.m.
Link til facebook Stenbruddet.

 ​​​​​

SKP - Støtte- og kontaktperson
Målgruppen for SKP er de mest isolerede, psykisk og socialt udsatte, herunder alkohol-/stofmisbrugere og hjemløse. Graden af isolation er afgørende for, om vedkommende hører ind under målgruppen for SKP-ordningen. Eksempler på isolation er, at en bruger ikke er i stand til at benytte hjælpesystemer, at brugeren har en adfærd, der gør, at vedkommende bliver isoleret fra omverdenen eller at der er fysiske såvel som psykiske problemer i forbindelse med misbrug.

 

Gadesygeplejersker
Gadesygeplejersken tager selv rundt i misbrugsmiljøet eller hjem til borgere som har behov for sundhedsfaglige vurderinger og støtte. De er brobyggende i kontakten til de sundhedsfaglige ordinære tilbud så som praktiserende læge eller sygehus. Derudover tager gadesygeplejersken ud til de brugerstyrende væresteder sammen med SKP-medarbejderen.

 

Svendborg kommunes brugerstyrede væresteder drives uden personale. Den opsøgende medarbejder og gadesygeplejersken kommer forbi eller kan kontaktes telefonisk ved behov. 

Den Blå Lagune ligger på havnen i Svendborg og bruges især af borgere med overforbrug af alkohol. Adressen er Nordre Kajgade.

Værestedet VIM ligger i Møllergade og bruges især af borgere, som har valgt at leve et liv uden rusmidler.