Fyrer du fornuftigt?

Når du fyrer korrekt i din brændeovn, skåner du både dit hjem, dine naboer og dit kvarter. 

At det er en dårlig idé at smide trykimprægneret træ, mælkekartoner og reklamer i brændeovnen, er de fleste klar over. 

Men vidste du, at en korrekt optænding ikke kun handler om, hvad du putter i brændeovnen, men også hvordan du gør det?  

Fyrer du fornuftigt, bliver forbrændingen renere, og udledningen af sundhedsskadelige partikler markant mindre. 

Det har betydning både for dit hjem, dine naboer og generelt for luftforureningen i området. 

Sådan fyrer du korrekt i din brændeovn 

Miljøstyrelsen har fire råd om korrekt fyring, som mindsker luftforureningen: 

1. Brug rent og tørt træ 

Brug altid tørt og rent brænde i din brændeovn. Det er både godt for miljøet og for din varmeøkonomi. 

Fyr lidt ad gangen, og brug ikke for store stykker træ. Brændet bør være på størrelse med en underarm. 

2. Sørg for rigeligt luft 

Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Der skal masser af luft til ved fyring i en brændeovn eller brændekedel, især når du tænder op. 

Som tommelfingerregel skal der være rigeligt med luft i ti minutter, før du skruer lidt ned for lufttilførslen. Skru først ned, når flammerne bliver lysere og blålige. 

3. Tænd op fra toppen 

Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys. 

Optænding fra toppen er især velegnet til nyere brændeovne (ovne under 10 år gamle), der kan trække luft ind i toppen af brændkammeret. 

4. Røgen skal være næsten usynlig 

At tjekke røgen er en nem måde til selv at kontrollere, om du fyrer fornuftigt. Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at røgen lugter dårligt. 

Er røgen mørk i farven, er det tegn på dårlig forbrænding. Synlig mørk røg fra en brændeovn betyder sod og sundhedsskadelige partikler og ofte lugt i det område, du bor i. 

En god brændeovn med en god skorsten vil ved korrekt fyring kun sende næsten usynlig røg op i luften, hvor den kan spredes med vinden. 

Når der tændes op, kan det være vanskeligt at opnå næsten usynlig røg, da temperaturen i brændeovnen ikke er tilstrækkelig høj til at sikre en god forbrænding. 

Det må du ikke fyre med 

Affald og affaldstræ må ikke brændes i brændeovne. Affaldet skal i stedet bortskaffes via dagrenovationen eller afleveres på genbrugsstationen. 

Her er en oversigt over, hvad du f.eks. ikke må fyre med: 

 • Imprægneret træ 
 • Spånplader 
 • MDF-plader 
 • Paller 
 • Husholdningsaffald 
 • Byggeaffald 
 • Træ med maling, lim, lak, imprægnering, folie, laminat, søm og skruer 
 • Aviser og reklamer 

Hvad skal jeg gøre, hvis min nabo oser for meget?

Først og fremmest kan det være en god idé at gøre din nabo opmærksom på, at hans eller hendes skorsten ryger for meget. De færreste fyrer forkert med vilje. 

Hvis det ikke er en mulighed, kan du kontakte kommunen, som er myndighed for klager over røggener. 

Vi kontrollerer, at reglerne om korrekt fyring og tilstrækkelig skorstenshøjde fra brændeovne overholdes. 

Hvis vi får klager eller på anden måde bliver opmærksomme på, at der kan være brændeovne, der kan give gener i omgivelserne, henvender vi os til ejeren af brændeovnen for at undersøge forholdene nærmere. 

Krav om udskiftning af brændeovnen ved ejerskifte 

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Jo mere moderne en model, jo bedre er det for miljøet og også for din sundhed. Desuden er nye brændeovne mere effektive. 

Derfor skal alle nye boligejere fra 1. august 2021 skrotte eller udskifte en brændeovn eller pejseindsats fra før 2003 med en ny.  

Læs mere på Brændefyringsportalen, som Miljøstyrelsen står bag.   

Fakta om brændeovne  

 • Der er cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark. 
 • Cirka 75 procent af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Af den danske partikeludledning kommer cirka 42 procent fra private husholdningers brændeovne.  
 • Jo ældre en brændeovn, desto flere partikler udleder den. Gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny og moderne brændeovn. 
 • Svanemærkede brændeovne må maksimalt udlede 2 gram skadelige partikler per kilo træ, mens øvrige brændeovne fra 2018 og frem må udlede 4 gram. Til sammenligning lå den første grænseværdi, som blev fastsat i 2008, på 10 gram.  

På Brændefyringsportalen kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål og meget mere.