Logo - Pårørendegruppe

2 nye gruppeforløb for pårørende i efteråret 2023

PÅRØRENDE TIL BORGER, DER MODTAGER HJEMMEPLEJE
Pårørendegruppen er for dig, der har lyst til at snakke med andre i samme situation.
Du er pårørende, hvis du er ægtefælle eller samlever, søskende eller barn af den, der får hjælp fra hjemmeplejen.

I gruppen har du mulighed for at høre om andres erfaringer, dele dine tanker og bekymringer og få nye redskaber til at klare hverdagen.

Hvad foregår der i gruppen ?
Vi mødes i gruppen hver 2. uge – i alt 6 gange.
Hver gang vil der være et kort oplæg fra pårørenderådgiveren om dagens emne, og derefter vil der være god tid til at udveksle erfaringer og oplevelser.

Mange oplever en pårørendegruppe som et særligt frirum, hvor man kan snakke åbent om de svære ting.

Praktiske oplysninger
Gruppen mødes onsdag kl. 10.00 - 12.30 – i alt 6 gange.
Vi mødes første gang onsdag den 27. september 2023 – og derefter hver 2. uge
Der vil være max 12 deltagere.

Vi mødes i Det røde Hus, Christiansvej 45 A, 5700 Svendborg
Det er gratis at deltage.

Tilmelding eller hvis du vil vide mere
Ring eller skriv til pårørenderådgiver Charlotte West
Telefon: 21 73 11 59
Mail: charlotte.west@svendborg.dk

www.svendborg.dk/pårørenderådgiver

 

ÅBEN GRUPPE FOR UNGE PÅRØRENDE MELLEM 23-35 ÅR
Pårørendegruppen er for dig, der har en nærtstående med fysisk eller psykisk sygdom og har lyst til at snakke med andre i samme situation.

Det kan være svært at skulle tage sig af sine nærtstående, når man selv er ung.
Måske oplever du, at din hverdag er presset, fordi du prøver at hjælpe og støtte – eller at du sommetider må tilsidesætte dine egne ønsker og behov?

I gruppen har du mulighed for at høre om andres erfaringer, dele dine tanker og bekymringer og få nye redskaber til at klare hverdagen som ung pårørende.

Praktiske oplysninger
Det er en åben gruppe, som løbende optager nye deltager.

Vi mødes hver 2. onsdag fra 16.30 – 18.30 i Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Det er gratis at deltage

Tilmelding eller hvis du vil vide mere
Ring eller skriv til pårørenderådgiver Charlotte West
Telefon: 21 73 11 59

Mail: charlotte.west@svendborg.dk

www.svendborg.dk/pårørenderådgiver