Velkommen til Sundhedsafdelingen

Se  www.sundhed.svendborg.dk for yderligere information om sundhed og forebyggelse - læs fx om vores kampagner og projekter.

Sundhedsafdelingen varetager den generelle sundhedsfremme og forebyggelse i Svendborg Kommune. Afdelingen lever i sit arbejde op til kommunens værdier om Helhed i opgaveløsningen og Borgeren i centrum ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov, og hvad der har betydning for borgeren.

Afdelingen rummer 4 driftsområder samt en stabsfunktion.

Arbejdet koordineres i regi af Social- og Sundhedsudvalget.

Sundhedssekretariatet er en stabsfunktion i Sundhedsafdelingen. Det er desuden herfra kommunale indsatser og projekter på forebyggelsesområdet udspringer. Sekretariat for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsplejen yder et gratis og frivilligt tilbud til alle familier med børn og medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og skaber dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Tandplejen tilbyder alle børn og unge i alderen 0 - 18 år gratis forebyggende og behandlende tandpleje efter eget valg i Den kommunale Tandpleje eller hos en af de privatpraktiserende tandklinikker, som kommunen har indgået aftale med.

Træningsafdelingen udfører træning som beskrevet i henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven.

Sundhedshuset yder bl.a. tilbud ift. langvarig/kronisk sygdom, overvægt, rygning.