Den ny lærlingemodel

I Svendborg Kommune ønsker vi, at de virksomheder vi samarbejder med også tager et aktivt uddannelsesansvar i forhold til arbejdsmarkedet og de erhvervsfaglige uddannelser

Siden den 1. september 2018 stiller vi krav til virksomhederne om, at de som udgangspunkt, skal beskæftige lærlinge, hvis de skal i spil til kommunale opgaver.

Hvornår anvendes modellen?

Modellen anvendes på kommunale bygge- og anlægsopgaver over 50.000 kr. og hvor hovedparten af opgaven vurderes, som fagrelevant arbejde. Opgaver hvor kun en lille del kan løses af en lærling eller opgaver hvor der jf. branchen, normalt ikke benyttes lærlinge er undtaget fra reglerne. Ligeledes er akutopgaver undtaget fra reglerne.

Virksomheder, der vinder en kommunal fagrelevant opgave, skal tilknytte sin lærling til udførelsen af den pågældende bygge- eller anlægsopgave.

Udover byggeanlægsopgaver stiller Svendborg Kommune også krav om beskæftigelse af lærlinge eller ledige på større tjenesteydelseskontrakter, såfremt opgaven er relevant i indhold og omfang.

Følgende oversigt viser modellen i hovedtræk (gælder bygge- og anlægsopgaver).