Samfundsansvar
Samfundsansvar

CSR - samfundsansvar

I Svendborg Kommune ønsker vi at have fokus på eget og samarbejdspartneres generelle samfundsansvar, når vi indkøber varer og tjenesteydelser. Derfor forpligter vi vores leverandører og underleverandører på at udvise samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's 10 Global Compact-principper. Det sker i praksis ved, at leverandøren og eventuelle underleverandører forpligter sig til at overholde principper og krav om:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljø
  • Anti-korruption

Svendborg Kommune har mulighed for at kontrollere, om forpligtelserne er opfyldt ved at kræve dokumentation.

Forpligtelsen gælder også entreprenører og underentreprenører på bygge- og anlægsarbejder med en kontraktværdi over 3 mio. kr.

Læs mere om reglerne

Kontraktbilaget indgår som en del af kontraktgrundlaget på indkøb af varer og tjenesteydelser over 500.000 kroner og bygge- og anlægsarbejder over 3 mio. kroner