EAN
EAN

EAN og fakturering

Svendborg Kommune modtager kun elektroniske fakturaer. På NemHandel.dk kan du læse mere om elektroniske fakturaer, og via virk.dk kan du sende en elektronisk faktura. 

Gebyr på fakturaer

Vær opmærksom på, at du som leverandør kun må pålægge et gebyr for elektronisk fakturering i følgende tilfælde:

  • Du har oplyst om gebyret ved købet, fx ved køb i fysisk forretning
  • Du har oplyst fx på hjemmeside eller i forretningsbetingelser, at der pålægges gebyr for elektronisk fakturering
  • Du har en samhandelsaftale med Svendborg Kommune, hvor det fremgår, at der pålægges et gebyr

Hvis vi modtager en regning med et uretmæssigt opkrævet fakturagebyr, vil regningen blive afvist, og vi vil bede dig om at sende en ny faktura uden gebyr.