Miljø- og Naturudvalget

Dato: 
Den 16. juni 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2021, temaer - Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 3 Virksomhedsplan 2020

+

Punkt 4 Spildevandsplan 2020-2031 endelig vedtagelse

+

Punkt 5 Godkendelse af handleplan for bæredygtig udvikling i Svendborg Kommune 2020-2025

+

Punkt 6 Redegørelse for CO2-udledning fra Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme i 2018

+

Punkt 7 Tilføjelse af nyt afsnit om "CO2-konsekvensvurdering som led i sagsfremstillinger til det politiske niveau"

+

Punkt 8 Skiftekærmøllerne - VVM-tilladelse til vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge

+

Punkt 9 Administrationsgrundlag for kystbeskyttelse i Svendborg Kommune

+

Punkt 10 Venstres byrådsgruppe

+

Punkt 11 Orientering

+

Punkt 12 Orientering om kystbeskyttelsessag (Lukket)

+

Punkt 13 Orientering (Lukket)

+