Link til veterankoordinator
Link til veterankoordinator

Råd og vejledning til veteraner

Svendborg Kommune har udpeget en veterankoordinator:

veterankoordinator

Jeg hedder Dorthe Ifversson og mit arbejde er at hjælpe og vejlede veteraner.

Målet er at give veteraner og deres pårørende én indgang til kommunen og én kontaktperson. På den måde er håbet, at vi på en hurtig og smidig måde kan hjælpe veteranerne, som har behov for hjælp.

  • Veterankoordinatoren sørger for kontakt til relevante personer. 
  • Veterankoordinatoren er med til at sikre et tæt samarbejde mellem veteranen og kommunen.
  • Veterankoordinatoren kan formidle og være bindeled mellem i kontakten mellem veteran og sagsbehandler.
  • Veterankoordinatoren kan også fungere som bisidder.
  • Veterankoordinatoren er en vejleder – og ikke en sagsbehandler. Det betyder, at veterankoordinatoren ikke kan ændre i kommunens afgørelser.

Som veteran eller pårørende er du altid velkommen til at kontakte mig:

Veterankoordinator
Dorthe Ifversson
Ramsherred 5,
5700 Svendborg
Tlf.: 2179 4642

Ønsker du at skrive til veterankoordinatoren skal du under Kontakt vælge skriv sikkert til Jobcenter Svendborg.