Råd og vejledning til veteraner

Råd og vejledning til veteraner

Svendborg Kommune har udpeget en veterankoordinator:

Jeg hedder Mette Nystrup, og er veterankoordinator i Svendborg kommune.


Mit arbejde er, at hjælpe og vejlede veteraner, så I nemmere kan finde rundt i det kommunale system.
Målet er, at give veteraner og deres pårørende én indgang til kommunen og én kontaktperson. På den måde er håbet, at vi på en hurtig og smidig måde kan hjælpe veteranerne, som har behov for hjælp.
•    Veterankoordinatoren sørger for kontakt til relevante personer. 
•    Veterankoordinatoren er med til at sikre et tæt samarbejde mellem veteranen og kommunen.
•    Veterankoordinatoren kan formidle og være bindeled mellem i kontakten mellem veteran og sagsbehandler.
•    Veterankoordinatoren kan også fungere som bisidder.
•    Veterankoordinatoren er en vejleder – og ikke en sagsbehandler. Det betyder, at veterankoordinatoren ikke kan ændre i kommunens afgørelser.

Som veteran eller pårørende er du altid velkommen til at kontakte mig:
 

Veterankoordinator
Mette Nystrup
Ramsherred 12, 5700 Svendborg
Tlf.: 2179 4642
Mail: veterankoordinator@svendborg.dk

OBS! Dette er ikke en sikker mail. Ønsker du at benytte sikker mail kan du vælge skriv sikkert til Jobcenter Svendborg her fra siden