Hørevanskeligheder

Alle henvendelser i Tale- og Hørehuset skal ske efter aftale med konsulenterne. Se kontaktoplysninger under ”Kontakt”. 

---------------------------------------------------------------

Hørekonsulenterne tilbyder gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med hørerelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Ærø og Svendborg, der har en hørenedsættelse eller på anden vis oplever problemer med hørelsen samt disses pårørende og støttepersoner.
Hørekonsulenterne kan bl.a. hjælpe med:

  • Vedligeholdelse og betjening af høreapparater
  • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge til TV)
  • Tinnitus, lydfølsomhed samt Ménière
  • Cochlear Implantat (CI)
  • Undervisning i høretaktik
  • Rådgivning til erhvervsaktive med hørevanskeligheder
  • Unge med hørevanskeligheder under uddannelse
  • Rådgivning og vejledning til pårørende, plejepersonale m.fl.