Hørevanskeligheder

Vær opmærksom på, at Tale- og Hørehuset følger regeringens anbefalinger angående COVID-19.


Alle henvendelser i Tale- og Hørehuset skal ske efter aftale med konsulenterne:
Du kan komme i kontakt med Hørekonsulenterne på telefon 62 23 41 75 mandag-torsdag kl. 8.30 - 9.30 eller på mail via 'Skriv sikkert'

Talekonsulenten kan kontaktes på mobil 51 52 47 20

---------------------------------------------------------------

Hørekonsulenterne i Svendborg Kommune tilbyder gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med hørerelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, der har en hørenedsættelse eller på anden vis oplever problemer med hørelsen samt disses pårørende og støttepersoner.
Hørekonsulenterne kan bl.a. hjælpe med:

  • Vedligeholdelse og betjening af høreapparater
  • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge til TV)
  • Tinnitus, lydfølsomhed samt Ménière
  • Cochlear Implantat (CI)
  • Undervisning i høretaktik
  • Rådgivning til erhvervsaktive med hørevanskeligheder
  • Unge med hørevanskeligheder under uddannelse
  • Rådgivning og vejledning til pårørende, plejepersonale m.fl.