Tale- og sprogvanskeligheder

Vær opmærksom på, at Tale- og Hørehuset følger regeringens anbefalinger angående COVID-19.


Alle henvendelser i Tale- og Hørehuset skal ske efter aftale med konsulenterne:
Du kan komme i kontakt med Hørekonsulenterne på telefon 62 23 41 75 mandag-torsdag kl. 8.30 - 9.30 eller på mail: socmyn@svendborg.dk

--------------------------------------------------

I Svendborg Kommune tilbydes gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med tale- og sprogrelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, der oplever kommunikationsvanskeligheder af tale- og/eller sprogmæssig karakter samt til disses pårørende og støttepersoner.

Talekonsulenten kan bl.a. hjælpe med udredning, undervisning og genoptræning i forbindelse med:

  • Stemmevanskeligheder som følge af organiske lidelser på stemmebåndene eller uhensigtsmæssig brug af stemmen.
  • Sprogvanskeligheder efter hjerneskade (Afasi).
  • Talevanskeligheder efter en hjerneskade (’Ikke progredierende Dysartri’).
  • Talevanskeligheder pga. neurologiske sygdomme, fx Parkinsons eller Sclerose (’Progredierende Dysartri’).
  • Talevanskeligheder efter strube- eller mundhuleoperation og strålebehandling.
  • Kommunikationsvanskeligheder pga. stammen eller løbsk tale.
  • ​​​​​​​Udtalevanskeligheder.

For flere informationer er du velkommen til at læse videre her på hjemmesiden eller kontakte Talekonsulenten på telefon eller mail – se kontaktoplysninger i spalten til højre. Du kan desuden finde en udførlig beskrivelse og gennemgang af de forskellige ydelser i ydelseskataloget her på siden.