Kontaktperson for døvblinde

Kontaktpersoner for døvblinde efter servicelovens §98

 

Som døvblind kan du få tildelt en kontaktperson. Det er kommunen som ansætter kontaktpersonen, men du vil være med til at finde og godkende kontaktpersonen.

Formålet med ordningen er at hjælpe dig til et så normalt liv som muligt.

For at få en kontaktperson, skal du være over 18 år. Der gælder ingen øvre aldersgrænse for ordningen.

Hvis du har en beskeden syns- og hørerest tilbage (funktionel døvblind), kan du også blive omfattet af ordningen.

Eksempler på opgaver, hvor kontaktpersonen kan hjælpe dig:

  • At komme på hjemmebesøg og være bindeled til dine omgivelser.
  • At ledsage dig til indkøb, forretninger, besøg, kurser og aktiviteter etc.
  • At orientere dig om omgivelserne, læse avis, post etc.
  • At være behjælpelig i din kontakt med myndigheder, postvæsen, bank etc.

Støtten tildeles efter § 98 i Serviceloven og vil ske efter en konkret og individuel vurdering af dit behov. Kontakt Socialafdelingen, Myndighed for nærmere vejledning.