Indflytning

Når man flytter ind på Tåsinge Plejecenter er det rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som er betydende for borgeren – så vil borgeren hurtigere falde til i boligen.

Vi er meget interesseret i et godt samarbejde med borgeren og pårørende, så vi alle kan gøre det bedst muligt sammen.

Borgeren tilbydes en servicepakke. Servicepakken betaler den kolde forplejning, rengøringsmidler, vask af tøj, udvendig vinduespudsning m.v.

Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus, hvor borgerne bestemmer hvad de ønsker at spise. Personalet er behjælpelig med bestilling af dette.

Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakken, forplejning til aktiviteter/fester i aktivitetscentret og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.