Hverdagslivet

På Tåsinge Plejecenter prioriterer vi borgerens hverdagsliv, således at borgeren udnytter de ressourcer de har og borgeren kan leve et hverdagsliv med de ønsker de har til livet både inde på plejecentret og ude.

Vi prioriterer at arbejde med hverdagsrehabilitering. Tilstræber at borgerne bibeholder deres færdigheder og måske tilegner sig nogle nye.
Hverdagsrehabiliteringen har til formål, at støtte borgerne aktivt med en tro på at være længst og bedst muligt i eget liv. Ved hverdagsrehabilitering, genopbygger og bevarer borgerne deres hverdagsliv længst muligt før der ydes passiv hjælp. I pleje, aktiviteter og træning, er der fokus på borgernes daglige tilværelse i deres omgivelser. Der er fokus på borgerens egne mål og forløbene planlægges i samarbejde med borgerne via motiverende samtaler. Vi har på plejecentret tilknyttet en rehabiliteringsterapeut og der er mulighed for henvisning til Svendborg kommunes trænede terapeuter.

Vi prioriterer også det at kunne komme udenfor. Derfor tilbydes der gåture eller cykeltur hvis vejret tillader det.
Plejecentret har 1 duocykel og en Rickshaw, hvor vi cykler med borgerne i nærområdet.

Vi værner om traditioner såsom påske- og julefrokoster, fællesspisning, "pynte til jul" hygge med pårørende på afdelingerne.
Vort ønske er, at beboere og pårørende får en rar og positiv tilværelse og gang på Tåsinge Plejecenter.