Tilsyn og smileys

Plejecenteret er underlagt tilsyn af forskellige myndigheder. Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved embedslæge, som vurderer om plejecenteret lever op til gældende krav fra Sundhedsstyrelsen.

Embedslægen har ift. Ådalen besluttet, at overgå til gradueret tilsyn fordi plejecenteret fint har levet op til Sundhedsstyrelsens krav og derfor ikke skal have tilsyn hvert år men hvert 2. år Hvert år er der desuden et uanmeldt internt tilsyn ved Svendborg Kommunes myndighedsafdeling, som vurderer plejecenteret ud fra kommunens og Sundhedsstyrelsens krav.

Hvert år inviteres Ådalens beboere og pårørende til et dialogbaseret tilsyn/møde, hvor man kan drøfte forskellige emner, der knytter sig til hvordan beboere og pårørende oplever Ådalen Plejecenter.

Vi er også underlagt Fødevarestyrelsens krav om hygiejne og forsvarlig omgang med fødevarer. Således kommer levnedsmiddelkontrollen på uanmeldt tilsyn 1-2 gang om året. Ved indgangen til plejecentret kan man altid se resultatet af seneste tilsyn i form af en (Elite) smiley.

Endelig har Ådalen jævnligt besøg af Arbejdstilsynet og har senest fået tildelt en grøn smiley.