Bruger- og pårørenderåd

Arbejdsområde og kompetence:

Kommunen skal i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence.
Bruger- og pårørenderådet ca. 4 gange om året sammen med sektionsleder eller oftere hvis der er behov for dette.
Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i marts måned.
Stenstrup Plejecenter har i øjeblikket ikke haft mulighed for at sammensætte et bruger- og pårørenderåd, men der arbejdes løbende på at afholde valg til dette.