Kystbeskyttelse
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis du ønsker at etablere ny kystbeskyttelse eller ændre på eksisterende kystbeskyttelse - kontakt os, hvis du er i tvivl.

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse
Er kystanlægget etableret før 1988, er det som udgangspunkt lovligt uden en tilladelse, og du må, efter at kommunen har foretaget en vurdering af anlægget, vedligeholde det i det omfang, det har haft i 1988.
Er anlægget blevet fjernet eller er sammenfaldet helt eller delvist, eksempelvis grundet manglende vedligehold, så det ikke længere har en kystbeskyttende funktion, kræver det altid en tilladelse at genoprette det. Det kræver også tilladelse at renovere eksisterende kystbeskyttelse, det vil sige at ændre anlæggets opbygning, materialevalg eller dimension.
Anlæg med tilladelse givet efter 1988 må vedligeholdes i den udstrækning, det er dækket af tilladelsen.
Kontakt os derfor gerne for eventuel fælles besigtigelse, inden du sender din ansøgning.

Vi anbefaler derefter, at du retter henvendelse til en relevant rådgivende virksomhed, som kan bistå i udarbejdelsen af en konkret ansøgning.

Ansøgning om kystbeskyttelse skal foregå digitalt via Svendborg Kommunes ansøgningsskema for kystbeskyttelse, ellers kan vi ikke behandle den.
Både din ansøgning samt vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom vi er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

Du kan hente ansøgningsskema og vejledning til skema herunder.

VVM-screening
Kystanlæg kan ændre kystlinjerne. Du skal derfor i forbindelse med din ansøgning også udfylde et anmeldeskema til VVM-screening (BEK nr 59 af 21/01/2019) og fremsende dette sammen med din ansøgning. Du finder både bekendtgørelse og anmeldeskema herunder.

Vejledning om kystbeskyttelse
Hvis du ønsker information om valg og opbygning af kystbeskyttelsesanlæg, kan du finde god vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside her.

Tjek din ejendom for oversvømmelse
Du kan selv tjekke din ejendom for risiko for oversvømmelse fra havet ved at gå ind i KortInfo ude til højre og søge på 'Havvand på land'.

Svendborg Kommunes administrationsgrundlag for kystbeskyttelse
Svendborg Kommune har den 16. juni 2020 vedtaget et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse - find det herunder.