Badebro
Badebro

Bade- og bådebroer

Du skal altid søge om tilladelse til at opstille en ny bade- eller bådebro samt til at ændre på en eksisterende bro. Du kan benytte ansøgningsskemaet, som du finder nederst på siden.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende:

• Et kort i målestok 1: 25.000, hvor den planlagte bro er indtegnet. Hent eventuelt kortet via link til KortInfo til højre på siden.

• Ejendommens matrikelnummer kan også ses på KortInfo.

• Oplysninger om ejeren har retlig adgang til kystarealet

• Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet

• Plantegning af broen

• Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og vanddybde langs broen

• Oplysninger om, hvorvidt bro og pæle agtes indtaget i vinterperioden.

For at sikre en konsekvent og ensartet administrationspraksis har Svendborg Kommune udarbejdet generelle retningslinjer for, hvor og hvordan kommunen fremover kan give tilladelse til at etablere nye eller renovere/udbygge eksisterende private og fælles bade- og bådebroer.

Du kan finde både ansøgningsskema, de generelle retningslinjer for behandling af ansøgningerne, vilkårene for tilladelser, zoneinddelingen af kystlinjen og bekendtgørelsen for området her på siden.

Send din ansøgning til Natur og Miljø til mail natur@svendborg.dk.

Vedrørende fortøjningspæle til broer
Du skal også altid søge om tilladelse til at opsætte enkeltanlæg på søterritoriet herunder fortøjningspæle til broer, flydebroer, platforme, fortøjningsbøjer og bådlifte. Disse anlæg behandles i Kystdirektoratet, som kontaktes på  kdi@kyst.dk.