Frit valg af skorstensfejer

Frit valg af skorstensfejer

Formularen sendes direkte til den distriksskorstenfejermester, som dækker det område hvor du bor.

Skorstenfejermester Område
Steffen Norgreen Svendborg by, Skårup Fyn, Tåsinge, Thurø 
Ole Lautrup Vester Skerninge, Stenstrup, Ollerup
Lars Michelsen Gudme, Oure, Gudbjerg, Hesselager, Vejstrup

 

Jeg er bekendt med, at det er mit ansvar, som bygningsejer 

  • at den valgte skorstensfejer har den korrekte og påkrævede uddanndelse
  • at min bygning er i lovlig stand
  • at reglerne i skorstensbekendtgørelsen overholdes
  • at jeg har læst retningslinierne for frit skorstensfejervalg i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune, sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Svendborg Kommune ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed