Udskiftning af olietank

Ejer du en olietank, skal du selv være opmærksom på, hvornår den skal udskiftes. Olietanke holder kun et begrænset antal år.

Tidsfrister for sløjfning af overjordiske tanke på under 6.000 liter

 • 40 år efter fabrikationsåret for typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse
 • 30 år efter fabrikationsåret for andre ståltanke
 • 25 år efter fabrikationsåret for enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål
 • 40 år efter fabrikationsåret for typegodkendte dobbeltvæggede tanke af plast eller plast med udvendig væg af stål
 • Tanke med ukendt fabrikationsår, skal altid sløjfes.

Tidsfrister for sløjfning af nedgravede tanke på under 6.000 liter

 • 50 år efter fabrikationsåret for typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester
 • 40 år efter fabrikationsåret for typegodkendte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester
 • 50 år efter fabrikationsåret for ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester
 • 20 år efter nedgravningen for kugleformede plasttanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S
 • 45 år efter fabrikationsåret for andre plasttanke
 • Ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes straks
 • Plasttanke med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.