Sløjfning af olietank

Når din olietank ikke længere er i brug, skal den sløjfes. Du skal anmelde sløjfningen til kommunen.

Ansvar

Ophører brugen af din olietank varigt – fx når du skifter fra nedgravet til overjordisk tank, eller der bliver indlagt fjernvarme – skal du som ejer eller bruger sørge for, at olietank og det tilhørende rørsystem bliver sløjfet lovligt.

Sådan foregår sløjfningen

  1. Tank og rør skal tømmes helt for olie og slam
  2. Olietanken skal enten fjernes, graves op eller
  3. Afblændes.

Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at der ikke kan fyldes på tanken.
Det anbefales, at lade et autoriseret VVS-firma udføre sløjfningen. Vælger du alligevel at udføre arbejdet selv, skal du sikre dig, at arbejdet udføres under både miljø og sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold.

Anmeld sløjfning til kommunen

Du skal anmelde det til kommunen, når du har sløjfet en olietank. Du skal sende anmeldelsen, senest fire uger efter at arbejdet er udført. I anmeldelsen skal der stå hvordan anlægget er sløjfet, og der skal være oplysninger om tømningen og om fjernelse eller afblænding af tanken. Grundejeren skal underskrive anmeldelsen.

Forurening

Du skal straks kontakte kommunen, hvis der er tegn på, at olietanken er utæt, eller hvis der sker spild af olie.
Det er dit ansvar som ejer eller bruger af tanken, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne.

Forsikring

Din olietank skal have en forsikring, der dækker udgifter i forbindelse med uheld eller lækage. Kommunen har ikke noget at gøre med forsikringen. Olieselskaberne i Danmark og Topdanmark har oprettet en forsikringsordning til dækning af olieforurening fra villaolietanke. Du er som udgangspunkt automatisk forsikringsdækket, hvis din olietank er lovlig, og du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. Læs mere om olietanksforsikringen på Topdanmarks hjemmeside.

Forsikringen dækker indtil et halvt år efter, at olietanken er taget ud af brug. Overskrider du tidsfristerne for udskiftning af olietanke, dækker forsikringen ikke. Det betyder, at du formentlig selv skal betale for oprensning, hvis tanken bliver utæt og forurener grunden med olie.