Alder på olietanken

Hvis alderen på din olietank ikke fremgår af din BBR-meddelelse, så kan du tjekke alderen på din olietank på forskellige måder:

  • På visse overjordiske olietanke kan du se fabrikationsåret på et lille mærkeskilt på tanken
  • På nogle nedgravede tanke findes mærkeskiltet med fabrikationsåret på det rør, hvor olien bliver fyldt på (påfyldningsstudsen)
  • Alderen på din olietank kan også ses på tankattesten. Har du ikke en tankattest, kan du spørge kommunen, om den har en kopi.

Nedgravede olietanke:

For nedgravede olietanke gælder at:

  • Ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes straks.
  • Plasttanke med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.

Overjordiske tanke

Overjordiske tanke med ukendt fabrikationsår, skal altid sløjfes.

Værd at vide

Du kan læse mere om, hvordan du tjekker din olietank i Miljøstyrelsens pjece Tjek din olietank.