Anskaffelse af olietanke

Når du anskaffer en ny olietank:

Betingelser

Når du anskaffer en ny olietank, skal du sikre dig, at:

  • Tanken er typegodkendt eller CE-mærket
  • Rørsystemet er typegodkendt
  • Leverandøren udleverer en tankattest. Tankattesten er din garanti for, at olietanken er typegodkendt.

Når du skal etablere en ny olietank, stiller Olietankbekendtgørelsen en række krav, som skal opfyldes. Arbejdet skal udføres af en sagkyndig, og der er regler omkring placering af olietanken, som skal overholdes. Der skal eksempelvis være:

  • Mere end 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg
  • Over 25 meter til andre boringer og brønde
  • Beredskabsstyrelsens regler for opbevaring af brandfarlige væsker. Det gælder især i forbindelse med opstilling af overjordiske plasttanke.

Kontakt kommunen for nærmere vejledning.

Anmeldelse til kommunen

Du skal anmelde etablering af din olietank til kommunen, senest 14 dage før du begynder på arbejdet. Dette gælder også ved udskiftning af en tank.

Anmeldelsen til kommunen skal indeholde:

  • En beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
  • En skitse over tankens placering på grunden.

Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen senest samtidig med etableringen af olietanken.

Mere information

Du kan læse mere om miljøregler, etablering og vedligeholdelse af olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Olietank af plast

Der er særlige krav til placering af olietanke af plast på grund af brandhensyn.
Du kan læse om kravene i Beredskabsstyrelsens 'Vejledning om brandfarlige væsker, Brandforebyggelse' side 70-75.
I vejledningen er der regler for afstande til bygninger og skel.

Kontakt kommunen for nærmere vejledning.