Børn med særlige behov i Svendborg Juniorklub

I Svendborg Juniorklub er der 19 pladser til børn, der har særlige behov og brug for ekstra voksenstøtte og guidning. 

Formålet med disse pladser er at give alle børn en mulighed for at gå i klub og være sammen med jævnaldrende. I klubben arbejdes der målrettet på at lære det enkelte barn:

  • At skabe relationer til andre børn og voksne
  • At udvise ansvarlighed
  • At respektere andre og sig selv
  • At blive selvstændig og tro på egne evner.

Hvordan får mit barn en plads med ekstra voksenstøtte og guidning

For at komme i betragtning til en plads med ekstra voksenstøtte og guidning skal dit barn have en aktiv sag i PPR. Ligeledes skal barnet være tilmeldt Svendborg Juniorklub. Ved tilmelding skal der gøres opmærksom på, at det er en plads med ekstra voksenstøtte og guidning, I ønsker. Der er visitation til ordningen 4 gange om året, hvor det vurderes, hvilke børn, der har størst udbytte af en plads med ekstra støtte og voksenguidning.

Forældre til børn, der får en plads med ekstra voksenstøtte og guidning skal udfylde en samtykkeerklæring, som giver tilladelse til, at Juniorklub, skole og PPR må udveksle oplysninger om barnet.

Hvis dit barn får en plads med ekstra voksenstøtte og guidning, udarbejdes der handleplan. I handleplanen beskrives, hvilke mål der er for barnet, og hvordan Juniorklubben kan hjælpe dit barn med at nå disse mål. 

Det er derfor yderst vigtigt, at de børn som får en plads med ekstra voksenstøtte og guidning jævnligt kommer i Juniorklubben dvs. mindst en gang om ugen.