Svendborg Juniorklub - for 4.-6. klasse

Svendborg Juniorklub refererer til Tved Skole. Du kan kontakte Tved Skole på telefonnr. 6223 6130

Afdelinger:

 

Holbøllsminde

Skovbrynet 1a, 5700 Svendborg

​Telefon: 2948 1885

Daglig leder af Svendborg Juniorklub: Stine Lundgaard

Centrum

Skolegade 2, 5700 Svendborg

Telefon: 2948 1868

Koordinerende medarbejder: Laurits Mikkolinius Mader

Værestedet

Marslevvej 3, 5700 Svendborg   (Børn og unge i alderen 9 - 18 år)

Telefon: 2380 6458

Koordinerende medarbejder: Charlotte Christiansen

Juniorklubben er for børn og unge fra 4.klasse. Alle er velkomne

Åbningstider:

Mandag – torsdag kl. 14.00 – kl. 17.00

Fredag kl. 14.00 – kl. 16.00
 

Skolefridage kl. 09.00 – kl. 16.30

Fredag kl. 9.00 - kl. 16.00

Aftenklub Holbøllsminde én gang om ugen kl. 17.00 – kl. 20.00.

Du er velkommen til at besøge os og få en snak med voksne og unge i klubben.
Juniorklubben giver mulighed for at opbygge venskaber. Der arrangeres overnatninger og udflugter, rollespil, aftenarrangementer og meget mere.
Nogle af aktiviteterne foregår i afd. Centrum, andre i afd. Holbøllsminde.

Hvad står vi for:

Det skal være et rart sted for unge, forældre og personale. Alle skal føle sig velkomne. Vi arbejder for, at den enkelte unge kan få nogle gode opvækstbetingelser, der giver en god ballast senere i livet.
 

Den enkelte unge lærer:

  • ansvarlighed
  • at respektere hinanden
  • at afprøve grænser
  • selvstændighed
  • at acceptere sig selv


Tilmelding og udmeldelse - finder du på Digital Pladsanvisning, se selvbetjeningsboks her på siden.

Udmeldelse - 1 måned opsigelse til den 1. eller 16. i en måned.