Billeder fra emnet Madkulturel Mulepose

Den Madkulturelle Mulepose

For at udbrede og styrke LOMA-konceptet har fire skoler i Svendborg Kommune udviklet undervisningsmaterialer og eksemplariske læringsforløb i madkundskab under navnet Den Madkulturelle Mulepose. Formålet er at udvikle en god kultur for det fælles måltid, og der er udviklet forløb og undervisningsmateriale for alle årgange fra 0.-8.klasse.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Svendborg Kommune og de fire LOMA-skoler i Svendborg; Tved Skole, Thurø Skole, Ørkildskolen og Nymarkskolen.

Med udgangspunkt i LOMA-konceptet styrkes viden og læring om mad- og forbrugerkultur, forholdet til naturen og bæredygtighed gennem fokus på det fælles måltid. Undervisningen foregår meget udendørs og gør brug af anderledes læringsmiljøer.

Den Madkulturelle Mulepose er blevet til på baggrund af tæt samarbejde mellem – og dedikation fra – lærere og ledelse på de fire skoler.

Se materialer til brug for undervisning (link i "Læs også").

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.