Hvordan klager du over beboerklagenævnets afgørelse?

Hvordan klager du over beboerklagenævnets afgørelse?


Når beboerklagenævnet har meddelt sin afgørelse til sagens parter, er nævnet ude af sagen og kan derfor ikke kontaktes yderligere.

Er du uenig i afgørelsen, kan du indbringe sagen for boligretten, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg. Du kan søge hjælp hos en advokat, en lejerforeninge eller hos retshjælpen.