Hvordan klager du over beboerklagenævnets afgørelse?


Når beboerklagenævnet har meddelt sin afgørelse til sagens parter, er nævnet ude af sagen og kan derfor ikke kontaktes yderligere.

Er du uenig i afgørelsen, kan du indbringe sagen for boligretten, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg. Du kan søge hjælp hos en advokat, en lejerforeninge eller hos retshjælpen.