Hvilke sager behandler beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet tager sig af følgende sager, når der er ueninghed mellem udlejer og lejer:

 • Varsling af lejeforhøjelse
 • Indflytningsmangler
 • Lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligser, herunder sager om fraflytning
 • Udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse
 • Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat
 • Beboerindskud og depositum
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Lejers betaling til fællesantenner mv.
 • Lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemålet
 • Overtrædelse af husordensreglerne

Beboerklagenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål
 • Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne