Hvordan indbringes sager for beboerklagenævnet og hvad koster det?

Hvordan indbringes sager for beboerklagenævnet og hvad koster det?

Hvis man ønsker en sag behandlet af beboerklagenævnet, er det tilstrækkeligt at skrive til:

Svendborg Kommune
Beboerklagenævnet
Ramsherred 5
5700 Svendborg


Kopi af lejekontrakten bedes vedlagt samt kopi af eventuelle relevante korrespondancer i sagen.

I 2019 koster det 146 kr. at rejse en sag for beboerklagenævnet. Beløbet kan betales i Borgerservice Sveinget 1 på  eller ved bankoverførsel til reg.nr. 4366 konto 3224318650 - husk at skrive adressen som sagen omhandler.