Hvordan indbringes sager for beboerklagenævnet og hvad koster det?

Hvis man ønsker en sag behandlet af beboerklagenævnet, er det tilstrækkeligt at skrive til:

Svendborg Kommune
Beboerklagenævnet
Ramsherred 5
5700 Svendborg


Kopi af lejekontrakten bedes vedlagt samt kopi af eventuelle relevante korrespondancer i sagen.

Det koster 167 kr. at rejse en sag for beboerklagenævnet. Beløbet kan betales i Borgerservice Centrumpladsen 4 på  eller ved bankoverførsel til reg.nr. 4366 konto 3224318650 - husk at skrive adressen som sagen omhandler.