Når jeg skal underrette som fagperson

Hvis du arbejder professionelt med børn og unge, har du en skærpet underretningspligt.

Der findes to underretningsskemaer når du underretter som fagperson.

 • Underretningsskema vedr. bekymring for et barn eller en ung

  • Denne underretning sendes til kommunen, når der er formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte.

  • Bekymringen skal altid drøftes med familien og din nærmeste leder inden underretningen sendes. Underretningen skal være underskrevet af forældremyndighedsindehaveren. Dette gælder dog ikke i akutte tilfælde, hvor underretningen omhandler mistanke om vold og seksuelle overgreb.

  • Hvis du arbejder professionelt med børn og unge, så har du en skærpet underretningspligt. Underretningspligten kan ikke tilsidesættes - heller ikke selv om der allerede er et tværfagligt samarbejde i gang omkring et barn.

 

 • Underretningsskema vedr. ulovligt fravær

  • Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for et kvartal, jf. Barnets lov § 133, stk. 2

  • Vær opmærksom på, at der skal vedlægges en fraværsopgørelse.

  • Er der bekymring i tillæg til fraværet, skal dette skema ikke benyttes, idet denne kun omhandler fravær i forhold til den nævnte lovgivning.