Når jeg skal underrette som borger

Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år i Svendborg Kommune, så har du pligt til at underrette Familieafdelingen.

Du kan via selvbetjeningsportalen underrette med dit NemID eller anonymt.

Selvbetjening - underret med NemID

Selvbetjening - underret som anonym

 

Hvad sker der når du sender en underretning til os?

Kommunen skal vurdere underretningen inden for 24 timer. Kommunen tager kontakt til barnets/den unges forældre og forelægger dem indholdet af underretningen

til kommentering.

Du vil få en kvittering, når vi har modtaget din underretning, og vi kan vælge at kontakte dig for yderligere oplysninger. Du vil ikke modtage en kvittering, hvis du underretter anonymt.

Men du vil ikke få besked om, hvordan sagen forløber. Det må vi ikke give dig ifølge loven. Du kan dog efter anmodning få oplysning om, hvorvidt din underretning har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger.

 

Du skal selvfølgelig vide, at det er en meget alvorlig sag at lave en underretning. Og at det er strafbart at indgive falske oplysninger.