Budget 2024

Her på siden kan du følge med i Svendborg kommunes materiale vedr. budget 2024.

Ved at klikke på seminarmappen til venstre, får du adgang til det materiale som bliver udarbejdet til Kommunalbestyrelsen som grundlag for politiske drøftelser og beslutninger frem til budgetvedtagelsen den 10. oktober 2023.

Den 31. august blev der afholdt borgermøde om budget 2024. På mødet blev udleveret en pjece som bl.a indholder oplysninger om Svendborg kommunes budget 2024, samt oversigter over omfanget af udfordringer og besparelser til budget 2024, som vil indgå i de forestående politiske forhandlinger. Pjecen finder du nederst på siden. 

Sparekatalog til budget 2024
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med budget 2024 skal udarbejdes et sparekatalog på 60 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027, og som er fordelt på fagudvalgene ud fra omfanget af udvalgenes budgetter.

Samlet sparekatalog samt proces for høring findes ved at klikke på Seminarmappen 2024 til venstre, og efterfølgende klikke på afsnit 6.

Publikationer

Nedenfor er vist Svendborg Kommunes budgetpublikationer, som nærmere beskriver det vedtagne budget for 2024.

Service og Økonomi blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 12. december 2023. Publikationen omfatter indledningsvis budgetforliget, samt en beskrivelse af kommunens overordnede økonomi op opgaver.

Der er vist et udpluk af de væsentligste takster, borgere/virksomheder skal betale i 2024. En mere detaljeret Takstoversigt for 2024, som er vedtaget af Byrådet, fremgår af takstoversigten nedenfor.

Efterfølgende er der for hvert fagudvalg beskrevet dels hvilke opgaver og særlige indsatser, der fokuseres på i 2024, dels en beskrivelse af de økonomiske forhold suppleret med udvalgte nøgle/-aktivitetstal.

Investeringsoversigten 2024-27 indeholder en nærmere beskrivelse af kommunens anlægsprojekter for de kommende år.

 

Har du spørgsmål til det udarbejdede materiale kan du kontakte specialkonsulent Jan Hansen på jan.hansen@svendborg.dk