Afsnit 2 - Budgetnotat og budgetforlig

Budgetnotatet indeholder en beskrivelse af kommunens tekniske budget 2023-26. På indtægtssiden er der redegjort for de afledte økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. På udgiftssiden er der redegjort for kommunens udgifter til drift og anlæg.

På baggrund af det tekniske budget udarbejder direktionen forslag til budget 2023-26 i økonomisk balance, som danner grundlag for de efterfølgende politiske budgetforhandlinger.

Den 23. september 2022 indgik,  Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti forlig om kommunens budget for 2023.

Budgetforliget kan læses i nedenstående bilag.