Afsnit 10 - Budgetprocedure og tidsplan

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2022 tilrettelæggelsen af budgetproceduren for budget 2023. Her kan du læse nærmere om, hvorledes udarbejdelse af budget 2023 forløber, kommunens økonomi, borgerinddragelse, tidsplan m.m. Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget efterfølgende har besluttet, at der den 12. september 2022 kl. 19.00 – 21.00 afholdes budgetborgermøde i Rådhussalen.