Afsnit 3 - Kommuneaftale, Lov-og Cirkulæreprogram

Afsnit 3 - Kommuneaftale, Lov-og Cirkulæreprogram

Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 aftale om kommuneres økonomi for 2020. Når aftalens afledete økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune er beregnet, vil der blive uarbejdet et notat som supplement til aftalen.