Afsnit 10 - Budgetprocedure og tidsplan

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2019 tilrettelæggelsen af budgetproceduren for budget 2020. 

Her kan du læse nærmere om. hvorledes udarbejdelse af budget 2020 forløber, borgerinddragelse, tidsplan m.m.

idet kommunaftalen med KL er forsinket grundet valget i juni har Økonomiudvalget på deres møde den 20. august godkendt en revideret tidsplan for budgetprocedure 2020.

Samtidig godkendte udvalget, at der afholdes borgermøde om budget 2020 den 30. september 2019.