Seminarmappe 2020

Seminarmappe 2020

Dette materiale omfatter de dokumenter, oversigter m.m. som indgår i politiske drøftelser i forbindelse med udarbejdelse af budget 2020. Afsnit og materiale vil blive opdateret løbende, og det vil fremgå af selve afsnittet, hvis der har været ændringer.

Materiale til afsnit 3 og 4 vedr. kommuneaftalens afledte konsekvenser for Svendborg Kommune forventes først at foreligge ultimo september.

Har du spørgsmål til materialet kan du kontakte Stabschef Jens Otto Kromann på jens.otto.kromann@svendborg.dk.