Illustration til selvbetjening - alle
Illustration til selvbetjening - alle

Selvbetjening - alle

Ansøgning om Briller (benyttes af optiker og ikke borgeren selv)
Ansøgning om Linse(r) (benyttes af optiker og ikke borgeren selv)
Ansøgning om Svagsynsoptik (benyttes af optiker og ikke borgeren selv)
Ansøgning om Øjenprotese(r) 

Adresseforespørgsel

Barsel
Begravelseshjælp
Boliglån
Bopælsattest
Boligsikring - boligstøtte
Ejendomsskat - lån til betaling
Ejendomsskattebillet
Enkeltydelse
EU-sygesikring - det blå
Familieydelse
Flytning - i Svendborg
Flytning - udenfor Svendborg
Flytning - udrejse
Fuldmagt til partsrepræsentation
Fuldmagt til begrænset partsrepræsentation
Vejbelysning - meld fejl
Gader, veje og stier - meld fejl
Gruppeskift - sygesikring
Handicapbil, støtte
Handicapkørsel
Helbredstillæg
Helbredstillæg, udvidet
Henvenvendelse til hjerneskadekonsulent fra borger/pårørende/andre
Henvenvendelse til hjerneskadekonsulent fra læge/sygehus
Hjælpemidler - kropsbårne
Journal - se din journal ældreområdet

Kontanthjælp

Kreditadvarsel

Kørekort - Ansøg og bestil tid
Ledig - meld dig
Læge - journaloverdragelse
Lægekørsel
Læge - vælg og skift
Merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i Lov om beskæftigelsesindsats
Mit sygefravær
Navn og adressebeskyttelse
Navneændring på bryllupsdagen
Refusionstilsagn - feriegæst (hjælp i hjemmet)
Rotter - meld
Skolekørsel
Sundhedskort - det gule
Parkeringslicens
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens § 118)
Pas - Ansøg og bestil tid
Pension
Personligt tillæg
Pladsanvisning - skriv op, meld ud, søg friplads
Pleje-/Ældrebolig
Plejevederlag (Servicelovens § 119)
Underretning - del din bekymring

Vielse - ægteskabserklæring

- Notice of marriage

- Eheerklärung