Lægekørsel
Lægekørsel

Kørsel til læge og speciallæge

Som hovedregel skal du selv sørge for at arrangere og betale for kørsel til undersøgelse og behandling. Der er dog mulighed for at få kørselsgodtgørelse eller kørsel i visse sammenhænge.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for kørsel til egen læge eller speciallæge, kan du søge om kørselsgodtgørelse.

Betingelser for at få kørselsgodtgørelse:

  • Du skal modtage social pension
  • Du skal være gruppe 1-sikret
  • Udgiften tur/retur udgør mindst 42 kr. 

Refusion af kørselsudgiften sker ved, at du fremsender en bekræftelse fra læge eller speciallægen, med oplysning om, hvornår der er modtaget behandling. Oplysninger om ansøgers navn, adresse og personnummer skal fremgå af læge eller speciallægens bekræftelse.

Kørsel til læge og speciallæge

Hvis du på grund af dårligt helbred er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte offentlige transportmidler til læge eller speciallæge, kan du søge om kørsel.

Betingelser for at få kørsel til læge og speciallæge:

  • Du skal modtage social pension
  • Du skal være gruppe 1-sikret
  • Du skal af helbredsmæssige grunde ikke være i stand til, at klare transporten i egen bil eller benytte kollektive transportmidler.

Det er således vigtigt, at du er opmærksom på, at der kun kan bevilges kørsel, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv kan transportere dig og/eller anvende offentlig transport.

Der skal indsendes skriftlig ansøgningsskema for optagelse i ordningen.

Særlige regler for kørselsgodtgørelse/kørsel til speciallæge

Der ydes kun kørselsgodtgørelse/kørsel til den speciallæge inden for vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest din bopæl. 

Fysioterapeut, tandlæge og lignende

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse/kørsel til fysioterapeut, tandlæge og lignende. 

Afgørelse og klagevejledning

Hvis du har søgt om kørsel og fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Klagen skal indgives digitalt inden for 4 uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse.

Kørsel til sygehus

Får du behov for befordring til behandling, undersøgelse eller kontrol på sygehus, skal du ringe til OUH`s kørselskontor på tlf. 70 11 31 11.