Foto: Pårørenderådgiver Charlotte West

Pårørenderådgiver til voksenområdet

Pårørende er ofte vigtige nøglepersoner, når det handler om at hjælpe en borger bedst muligt.  I forbindelse med budget 2022 besluttede det daværende Byråd derfor, at Svendborg Kommune skulle have en pårørenderådgiver på voksenområdet.

Hanne Klit, der er formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget glæder sig over ansættelsen af pårørenderådgiveren og udtaler i den forbindelse:

”Pårørende er ofte borgerens vigtigste ressource. De er en stor del af borgerens liv og har ofte et unikt kendskab til borgeren. Men det kan være krævende at være pårørende og Svendborg Kommune ønsker med pårørenderådgiveren at støtte pårørende til borgere, der er ramt af sygdom fysisk, psykisk eller socialt."

Den nyansatte pårørenderådgiver hedder Charlotte West. Charlotte er 56 år, uddannet socialrådgiver og psykoterapeut og har en bred erfaring med at arbejde med mennesker i sårbare livssituationer, herunder pårørende. Charlotte ser frem til samarbejdet med pårørende i Svendborg Kommune:

”Som pårørenderådgiver kan jeg være med til at guide pårørende igennem de mange tilbud, der er i Svendborg Kommune. Og jeg kan være med til at støtte pårørende i nogle af de svære følelsesmæssige og praktiske dilemmaer pårørende kan være i”.

Fra 1. april sidder Charlotte West klar til at tage imod pårørende. Der er faste telefontider tirsdag mellem 9.00 – 11.00 og torsdag mellem 15.00-17.00. Pårørende kan kontakte Charlotte West på telefon 21 73 11 59.

Støtten fra pårørenderådgiveren kan f.eks. bestå i:

  • Individuelle samtaler og rådgivning
  • Vejledning om tilbud til pårørende i kommunen og i frivillige organisationer
  • Gruppeforløb og pårørendenetværk

Målgruppen er voksne pårørende til borgere over 18 år der har psykisk, fysisk eller socialt nedsat funktionsevne.

Kontaktinformation:

  • Formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit. Telefon: 24 96 91 41
  • Ældrechef Kirsten Vie. Telefon: 24 88 69 00