Pølsevogn ved rejsegilde hos Ørkildborgens Børnehus

Ørkildborgens Børnehus holder rejsegilde

Fredag den 31. marts var der rejsegilde på ombygningen af Hjortøhus på Hjortøvænge i Svendborg, som den 1. november 2023 åbner som det selvejende dagtilbud Ørkildborgens Børnehus. Når ombygningen står færdig, er huset parat til at rumme 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser.

Blandt de mange fremmødte var forældre, leder og bestyrelse for Fyrtårnet Byparkens Vuggestue, håndværkere, politikere og repræsentanter fra administrationen, og har man sagt rejsegilde, så er der selvfølgelig pølser og kolde drikke. Men inden da holdt forperson for Teknik- og Miljøudvalget, Jesper Kiel, tale. Her takkede han først og fremmest de mange involverede, der arbejder på ombygningen, og roste dem for at overholde tidsplanen, så børnene kan indtage deres nye børnehus til tiden. Derudover lagde han vægt på Ørkildborgens Børnehus’ indsats i både at skulle indrette og planlægge et nyt dagtilbud samtidig med, at den eksisterende Fyrtårnet Byparkens Vuggestue skal fungere for de børn, der er der i dag.
 

Fra Byparkens Vuggestue til Ørkildborgens Børnehus
Når Ørkildborgens Børnehus slår dørene op og indtager deres nye hus i november, er det i virkeligheden medarbejdere, bestyrelse, børn og forældre fra Fyrtårnet Byparkens Vuggestue, som flytter ind. Tilbage i januar 2021 modtog Svendborg Kommune en henvendelse fra bestyrelsen fra det selvejende dagtilbud Byparkens Vuggestue med et ønske fra bestyrelsen om at flytte dagtilbuddet og i stedet anvende Hjortøhus. Bestyrelsen ønskede desuden at udvide dagtilbuddet til også at have børnehavepladser. Sammen med en bevilling fra kommunen på 19.635.000 kr., fik de lov til at flytte Byparkens Vuggestue til Hjortøhus. Derfor foretages der nu en gennemgribende ombygning og renovering af den eksisterende bygning med grupperum til børnehave- og vuggestuebørn, garderober, toilet- og puslefaciliteter, køkken og personalefaciliteter. Herudover udføres der nye installationer, gulve og lofter for at bygningen kan leve op til de nuværende krav til et dagtilbud.

Tidligere har Hjortøhus blandt andet været døgninstitution for udsatte børn og unge, samt huset Svendborg Steinerskole. Nu skal huset altså være et selvejende dagtilbud.


Det er allerede muligt for forældre at skrive deres barn op til en dagtilbudsplads i Ørkildborgens Børnehus via Digital Pladsanvisning.