Frostvejr giver stadig udfordringer på vejene

Kør forsigtigt, og tag afsted i god tid. 

Store mængder regn, sne og frostvejr giver udfordringer på vejene i hele kommunen, hvor der mange steder er enten is eller store mængder vand, som ikke kan komme væk, fordi jorden er mættet af vand. 

Vi gør alt, hvad vi kan for at følge med, men de lave temperaturer betyder, at salt ikke har den store effekt på isen, samtidig med at isen også er vanskelig at skrabe væk. Mange steder er der ikke andet at gøre end at vente på tøvejr. 

Du kan følge med i saltning og rydning på Vejdirektoratets trafikinfo.

Sådan prioriterer vi vejene 

I Svendborg Kommune ryddes de offentlige kommunale veje for sne eller saltes efter en prioriteret liste. Derfor bliver nogle veje og stier ryddet for sne eller saltet før andre.

Prioriteringen er lavet ud fra trafikale hensyn:

  • Klasse 1. er de veje, som har betydning for den gennemkørende trafik
  • Klasse 2. er de veje, som forbinder byområder m.m.
  • Klasse 3. benyttes ikke i Svendborg Kommune
  • Klasse 4. er de veje, som har mindre betydning for afvikling af trafikken.

Det er kun undtagelsesvis, at klasse 4.-veje ryddes og saltes. Vær derfor ekstra opmærksom, når du færdes på disse veje - men også de højere prioriterede veje og stier, specialt de steder, hvor der er overfladevand, som er frosset til is. 

Du kan se, hvilken prioritet din vej har ved at gå ind på kortet med prioriteringer. 

Følg med i vejenes tilstand

Hvis du vil følge med i status for rydning og saltning, kan du gå ind på Vejdirektoratets trafikinfo. Her lægger vi løbende vejmeldinger ind. 

Her rydder og salter vi ikke 

Svendborg Kommune rydder og salter ikke på private fællesveje eller Statsveje (Svendborgvej og Faaborgvej, rute 44 samt Sundbrovej og motorvejen, rute 9).

Svendborg Kommune har desuden ikke mulighed for at tage sig af de snevolde, som kan opstå i forbindelse med snerydningen.