Borgermøde om opgradering af rute 9 på Tåsinge

Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om miljøkonsekvensvurdering af forslag til opgradering af rute 9 på Tåsinge.

Vejdirektoratet gennemfører i 2024 og 2025 en miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse) af en række forslag til opgradering af rute 9 på Tåsinge med fokus på at forbedre fremkommeligheden og sikkerheden på hovedvejen.

Forud for arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen afholder Vejdirektoratet en offentlig idé- og forslagsfase, som løber fra den 23. maj til den 27. juni 2024.

Her får borgere, trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer m.fl. mulighed for at komme med idéer, forlag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Som en del af idé og forslagsfasen inviterer Vejdirektoratet til borgermøde den 19. juni 2024, hvor du kan høre mere om grundlaget for arbejdet og miljøkonsekvensvurderingen. Alle interesserede opfordres til at komme med synspunkter, forslag og ideer til den videre undersøgelse. 

Borgermødet indledes med et åbnet hus, hvor du kan møde fageksperter fra Vejdirektoratet.

Opgradering af rute 9 på Tåsinge

I miljøkonsekvensvurderingen afdækkes blandt andet de vejtekniske, trafikale, miljø- og klimamæssige forhold, støj samt anlægs- og samfundsøkonomiske effekter ved forslagene til opgradering af hovedvejen.

Vejdirektoratet vil både se på et forslag med en motortrafikvej fra Vindeby til Siøsundbroen og på mindre indgribende forslag, f.eks. omfartsveje ved Bregninge og/eller Lundby samt tiltag på den eksisterende hovedvej.

Det forventes desuden, at der vil fremkomme nye forslag eller idéer til opgradering af rute 9 på Tåsinge som en del af miljøkonsekvensvurderingen, blandt andet i forbindelse med den indledende idé- og forslagsfase.

Giv din mening til kende 

Du kender lokalområdet og kan måske bidrage med vigtig viden eller gode idéer til undersøgelsen.

Høringssvar kan indsendes til Vejdirektoratet frem til 27. juni 2024. Indsend dit høringssvar her.

Vejdirektoratet vil efterfølgende gennemgå alle fremsendte høringssvar og vurdere alle bemærkninger, idéer og forslag. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et høringsnotat på baggrund af de indkomne forslag og synspunkter. Notatet offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Tid og sted for borgermøde

Onsdag den 19. juni kl. 17.00-19.00

Tåsinge Hallen 
Eskærvej 95
5700 Svendborg

Åbent hus med Vejdirektorarets fageksperter kl. 16.00-17.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

Baggrund

Den 28. juni 2021 blev der indgået et bredt politisk forlig om Infrastrukturplan 2035, som omfatter statens investeringer og initiativer på transportområdet for perioden 2022-2035. Det fremgår af aftalen, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af forslag til opgradering af rute 9 på Tåsinge. Der er endnu ikke indgået aftale eller afsat midler til opgradering af rute 9 på Tåsinge.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet, skal du henvende dig til Vejdirektoratet. Skriv til rute9-tasinge@vd.dk.