Afsnit 6 Drift: Politiske temaer

I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer fagudvalgene som udgangspunkt skal finansieres indenfor egen ramme. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte udvidelsesforslag vil det efterfølgende være op til økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den videre budgetprioritering.

Nedenfor er vist en samlet oversigt over temaer, som pt. drøftes i fagudvalgene. Udvalgenes temaer er efterfølgende beskrevet mere uddybende. Det skal bemærkes, at temaerne behandles endeligt på fagudvalgenes møder i august, hvorfor der kan forekomme ændringer.