Seminarmappe 2016

Dette materiale omfatter de dokumenter, oversigter m.m. som indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med udarbejdelse af budget 2016.

Seminarmappen er opbygget således, at der under afsnit 2 ligger et budgetnotat med resultatoversigt jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 18. august 2015. Notatet sammenfatter de indarbejdede ændringer i basisbudgettet til 2016.

Med udgangspunkt i dette notat og basisbudgettet, udarbejder Direktionen efterfølgende et forslag til budget 2016 i økonomisk balance. Direktionens forslag foreligger primo uge 35, og vil efterfølgende blive nærmere beskrevet under afsnit 2.

Kommunen har ultimo august fået svar på sine ansøgninger om særtilskud og lån. Direktionen har på denne baggrund udarbejdet et nyt forslag til budget 2016, som behandles i Økonomiudvalget den 8. september 2015.

Herudover omfatter materialet afsnit om kommuneaftalen og kommunens forventede indtægter, detaljerede beskrivelser af udvalgenes temaer til budget 2016, samt afledte udgifter vedr. demografi, mængdeudvikling m.m.

I budgetmappen er der endvidere materiale vedr. anlæg, herunder forslag til nye investeringer

 

Hele seminarmappen findes som bilag nederst på siden som pdf-fil