Vejledning og sparring

Uanset om du vil starte dit eget eller udvikle din virksomhed, tilbyder vi en uforpligtende snak.

Der kan være mange spørgsmål forbundet med at starte sin egen virksomhed eller udvikle en eksiterende. Vi kan hjælpe dig med at afklare dine spørgsmål eller blot vende dine idéer med dig i en fortrolig snak. Det giver dig mulighed for at få testet dine idéer af og drøftet dine overvejelser, så du bliver mere afklaret. 

Vi har også indgående kendskab til lokale forhold og samarbejdspartnere, som kan give værdi for din virksomhed - det være sig andre offentlige instanser, private rådgivere, klyngesamarbejder mv. 

Vores tilgang er kommerciel og med stor indsigt i, hvad det vil sige at drive en virksomhed. Vores vejledning og sparring sker derfor altid med udgangspunkt i dine behov. 

Eksterne samarbejdspartnere

Har du brug for mere specialiseret sparring og vejledning, tilbyder Erhvervshus Fyn en målrettet kortlægning af dine vækstmuligheder og potentialer med henblik på en plan for det videre arbejde. Kortlægningen består af følgende emner:

  • Økonomi og finansiering
  • Ledelse og strategi
  • Salg og markedsføring
  • Teknologi og innovation
  • Internationalisering​​​​​​