Haludvalget

Dato: 
Den 12. marts 2020 - kl. 18:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 28. november 2019

+

Punkt 3 Orientering om lønforhold for halinspektører

+

Punkt 4 Haludvalgets dispositionskonto

+

Punkt 5 Ansøgning om midler til ny gulvvaskemaskine

+

Punkt 7 Nedrivning af badmintonhal og reetablering af området

+

Punkt 8 Skårup Kultur- og Idrætscenter - renovering af tagpap på toilet- og depotbygning

+

Punkt 9 Midtbyhallen - udskiftning af ventilationsanlæg i skydekælderen

+

Punkt 10 Røgfrit fritidsliv

+

Punkt 11 Prisliste for benyttelse af idrætshaller under Haludvalget

+

Punkt 12 Anlægsprojekter til idræt og bevægelse

+

Punkt 13 Optagelse af ny institution i Haludvalget

+

Punkt 14 Orientering

+

Punkt 15 Næste møder

+

Punkt 16 Evt.

+