Byrådet

Dato: 
Den 17. september 2019 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.08 og lokalplan 633 for Skarø

+

Punkt 3 Klosterplads og Frederiksgade Omdannelse - Offentliggørelse af planforslag

+

Punkt 4 Lovændringer vedr. henlæggelse af beføjelser og pligter

+

Punkt 5 Høring af revideret Klima- og Energipolitik

+

Punkt 6 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Erikholmsvej på Thurø

+